Fokstrategie

Elke fokker maakt zijn eigen keuzes. De meeste fokkers kijken bij de ouderdieren waarmee ze willen fokken naar dezelfde punten, maar hoe zij deze punten tegen elkaar afwegen is voor iedereen persoonlijk.

Onze definitie van fokken is “een compromis sluiten om een combinatie te maken van 2 ouderdieren waarin je de risico’s op negatieve dingen zo laag mogelijk inschat en de kans op de dingen die je terug wil zien zo hoog mogelijk”.

Waar kijken we naar?

  • Gezondheid
  • Karakter
  • Uiterlijk

Deze 3 zaken horen bij élke fokker een rol te spelen in het fokprogramma. Een fokker die naar 1 van deze 3 zaken niet kijkt bij het bepalen of er gefokt wordt met een bepaald individu, krijgt vroeg of laat problemen. Bij ons zijn deze 3 zaken van gelijk belang.

Wij zijn lid van de Nederlandse Barbet Club en fokken volgens de regels van het Fokregelement. De gezondheidstesten die verplicht zijn, zijn HD-onderzoek en het ECVO oogonderzoek. Daarnaast moeten Nederlandse fokdieren een MyDogDNA of Embark profiel hebben.
Naast deze verplichte onderzoeken hoort een fokker ook te kijken naar andere zaken.
Dingen als allergieën, lage weerstand en dergelijke horen ook meegenomen te worden in de keuze om wel of niet te fokken.

Alleen met honden die geestelijk stabiel zijn, moet gefokt worden. Socialisatie en opvoeding kunnen de genetisch vastgelegde karaktertrekken van een hond niet ongedaan maken of veranderen. Wij kennen de Barbet als een stabiele, open hond die niet schrikt van het minste of geringste en áls hij al ergens van schrikt zal hij snel herstellen.

Een fokker die zegt niet op uiterlijk te fokken, is geen geschikte rashondenfokker. De rasstandaard is gemaakt op de ideale rasvertegenwoordiger en elk fokdier zou hier zo goed mogelijk aan moeten voldoen. Dat wil niet zeggen dat elk ingezet individu kampioen moet zijn, maar ze moeten wel in enige mate voldoen aan de standaard.
Naast of de hond in meer of mindere mate voldoet aan de standaard, moet je ook weten wat de goede en slechte punten zijn om te proberen die te verbeteren. Wij zijn van mening dat 1 of 2 maal naar een show een fokker niet voldoende kennis kan bieden van de goede en slechte punten van hun hond, zeker niet als de eigenaar zelf niet een zekere mate van ervaring heeft met het inschatten van de kwaliteiten van de hond op een objectieve manier.
Voor ons ras zijn helaas maar weinig rasspecialistische keurmeesters beschikbaar, waardoor we op show al vaak ‘aangewezen’ zijn op allrounders.

 

Bij het zoeken naar de ideale partner voor een hond, komt er echter nog wel wat meer bij kijken dan die 3 zaken. Wij vinden dat iedereen met de wens om te fokken met zijn of haar hond, zich goed in moet lezen op onder andere genetica. En dan dus niet het standaard lesje waarbij aan de hand van kleurtjes de wetten van Mendel worden uitgelegd, maar zodanig dat je je realiseert waar je als fokker de verantwoordelijkheid voor neemt. Er wordt wel gezegd ‘fokken is gokken’ maar je kunt het risico wel zo klein mogelijk maken. Zorgen dat je zoveel mogelijk kennis vergaart en blijft leren, kan je daarbij helpen.

Om te beginnen is het van belang om te snappen hoe belangrijk genendiversiteit is binnen een ras. In dit artikel wordt op een goede en begrijpelijke manier meer uitgelegd hierover en ook waarom rassen ten dode opgeschreven zijn als er niet beter gekeken gaat worden naar het inteeltcoëfficiënt. Een oplopend inteeltcoëfficiënt heeft op langere termijn een negatief effect op het ras, waarbij verlies aan vitaliteit, verlies aan instincten, verlies aan vruchtbaarheid maar nog belangrijker: verslechtering van de weerstand optreedt.

Bij het zoeken naar een reu kijken wij in eerste instantie naar reuen die ons in type aanspreken en die nog niet gebruikt zijn voor teefjes met een vergelijkbare stamboom. Wij vinden het belangrijk dat een combinatie iets nieuws betekend voor de populatie. In het herhalen van combinaties of het combineren van bloedlijnen die al meerdere keren door anderen zijn gecombineerd, zien we weinig nut tenzij we er een geldige redenatie voor zien.
De veelgebruikte zin ‘wij fokken om het ras te verbeteren’ zul je ons niet horen bezigen. Wij zien niet in hoe iemand, zonder een heleboel te fokken met een heleboel verschillende honden, een heel ras kan verbeteren. Wij willen graag de positieve kwaliteiten van de ouderdieren proberen te behouden en op die manier een bijdrage leveren aan het ras.
Uiteindelijk zullen we kiezen voor de combinatie waar wij zelf het meest achter staan en waarmee wij verwachten onze toekomstplannen te kunnen verwezenlijken.

Toen we begonnen met zoeken naar een geschikte partner voor Alba, hebben we voor onszelf bepaalde doelen gesteld aangaande inteelt.
Één daarvan was dat we, na uren en uren besteed aan het bestuderen en vergelijken van verschillende combinaties, het maximale inteeltcoëfficiënt (COI) op 5 generaties op 5% wilden stellen voor haar nakomelingen. Uiteraard kijken we verder dan deze 5 generaties maar om goed te kunnen vergelijken, zijn volledige stambomen nodig, welke in verdere generaties bij ons ras soms ontbreken.
Aangezien wij een voorkeur hebben voor het fokken van type aan type boven strakke lijnteelt, hebben we van de vele mogelijke combinaties de COI vergeleken op basis van de stambomen zoals die bekend zijn. Wij vonden dat er mogelijkheden waren onder die 5% en hebben besloten dat dat ons doel is.
Daarbij is het uiteraard ook van belang van welke honden uit de stamboom de inteelt komt. Een laag COI van individuen of lijnen waar we liever niet op willen terugfokken is voor ons negatiever dan een iets hoger COI van individuen of lijnen waarvan we veel gegevens hebben en waar we positief tegenover staan.
In de eerste 3 generaties willen we bij voorkeur sowieso geen gemeenschappelijke voorouders zien.

In ons ras kunnen we geen outcross-combinaties maken (waarschijnlijk kan dat in geen enkel ras met een gesloten stamboek), en dit is sowieso niet ons doel, maar we hopen de COI te kunnen verlagen met elke nieuwe generatie omdat wij denken dat hierdoor het ras behouden kan worden. Ons doel met de volgende generaties is dan ook om het door ons gewenste type vaster te leggen zonder daarbij het COI te verhogen.

Voor het vergelijken gebruiken we de Pawpeds Database. Hierin staan de gegevens zoals deze op de officiele stambomen bekend zijn. Helaas is er in het (korte) verleden veel gerommeld en is bekend dat er Barbets zijn met incorrecte en vervalste stambomen. Hier proberen wij ook rekening mee te houden, maar aangezien de volle waarheid over het verleden nooit meer helemaal achterhaald zal worden, gaan we uit van wat er bekend is.

Als we voor ons teefje een reu vinden die qua inteelt goed voldoet en ook op gezondheid, karakter en uiterlijk aan onze wensen tegemoet komt, is het tijd voor een uitgebreide zoektocht.
We willen zoveel mogelijk te weten komen over de hond zelf maar ook al zijn familieleden. Een hond is meer dan alleen zijn gezondheidsuitslagen, zeker als het gaat om polygenetische aandoeningen die ook nog eens in grote mate door het milieu beïnvloed worden. Een hond is meer dan alleen zijn showresultaten of zijn uiterlijke kenmerken, net zoals een leuk temperament alleen niet voldoende is. Maar een hond is ook meer dan hij of zij zelf, dus kijken naar familieleden is van groot belang. Hoe is daar de gezondheid van, hoe zijn die karakters en bevalt dat type ons ook?
Internet is hiervoor een mooi medium, maar het is ook van belang om met zoveel mogelijk mensen die de honden kennen te praten.

Wat wij ook in het oog houden, wat elke fokker hoort te doen, is dat we verder denken dat alleen de generatie die je – op papier –  aan het maken bent. Je kunt nog zo’n mooie combinatie in gedachten hebben, maar als je met een nakomeling uit die combinatie niet verder kan in de toekomst sta je nog met lege handen.
Óf er met de nakomeling gefokt gaat
worden, is op dit punt eigenlijk niet van belang want wij vinden dat er met élke nakomeling gefokt zou moeten kunnen worden indien de eigenaar dat wil.
Als we een combinatie vinden waar we achter kunnen staan, kijken we dus ook of er geschikte partners zijn voor de nakomelingen.

Wij willen door combinaties met een relatief laag inteeltpercentage, gebaseerd op type aan type in plaats van door middel van strakke lijnteelt, proberen het door ons gewenste type te behouden en vast te leggen maar ook de toekomst van het ras te beschermen.

Ons doel is om elke nieuwe generatie een vergelijkbaar of lager inteeltpercentage te hebben, om hopelijk ooit in de toekomst te kunnen zeggen dat we een inteelpercentage van maximaal 5% op 10 generaties hanteren bij onze combinaties.